Endüstri Mirası

Home / #01 Kasımpaşa Un Fabrikası

#01 Kasımpaşa Un Fabrikası

#01 Kasımpaşa Un Fabrikası

#01 Kasımpaşa Un Fabrikası

27 Şubat – 2 Nisan 2016

Kent belleğinde önemli yer tutan Endüstri yapıları kentlerin fiziksel değişiminin önemli aktörlerinden biridir. Kentin kendine has karakterini, gündelik yaşam biçimlerini ve kültürel belleğine dair önemli izler barındıran bu endüstri yapıları bugün Endüstri Mirası olarak arşivlerde yer alıyor. Bu yapıların birçoğu ya atıl durumda, ya da yıkılıyor, büyük bir kısmı da daraltılmış bir işlev havuzunda kendine yer buluyor. Peki, bugünün değişen kentlerinde bu yapı mirasını mercek altına alsak neler düşünür neler üretebiliriz?

Endüstri Mirası Düş Atölyeleri, bağımsız bir platform olarak çok destekçili bir yapı ile işliyor. Atölyeler iki ay süresince bir endüstri mirası yapısına odaklanıyor. Bu iki aylık sürede, yapıların çok yönlü ele alınması için atölye, seminer ve konferanslar, performans ve geziler organize ediliyor. Atölye; üniversite öğrencileri ile üretilecek projelerin konu hakkındaki uzmanlar, akademisyen, mimar ve tasarımcıların katılımları, düzenlenecek söyleşiler ile gelişip, her yapı için bir yayın çıktısı olarak belgelenecek. Atölye süreçleri kimi zaman bir proje üretimi, kimi zaman yerinde bir müdahale, kimi zaman da performanslarla şekillenecek, proaktif bu tavır kent ve mekanları hakkında özgür tahayyül alanları oluşturacak.

27 Şubat – 2 Nisan tarihlerinde, yapımı 19. Yüzyıla dayanan Kasımpaşa Un Fabrikası mercek altına alınacaktır. Sultan Abdülmecid döneminde inşa edilen eski yapı kompleksi, üç yapıdan oluşmaktadır. Bugün yapının süslü bir giriş cephesin dışında geri kalanının büyük kısmı yıkık haldedir. Özel şirkete ait yapı, eski işlevini yitirmiş atıl durumda depo olarak kullanılmaktadır. Atölye boyunca sözkonusu yapıyı mimar, tasarımcı, sanatçı ve akademisyenlerle beraber tartışıp atölye çalışmaları yapılacak ve kent yaşantısına katmak için tasarım fikirleri geliştirilecektir.

Atölye ve seminerlerin yapılacağı yer olarak DGA Lab’in daha projesini gerçekleştirdiği ve yine eski bir endüstri yapısından dönüşmüş olan reklam ajansı Mobilike Maslak Ofisi seçilmiştir. Yeniden işlevlendirme (adaptive re-use) projesi olan Mobilike Ofisi içerisinde organize edilmesine önem verilen Düş Atölyeleri bu sayede endüstri mekanlarının sunduğu potansiyeller yerinde deneyimlenmesini amaçlar.

Başvuru Koşulları

*Başvuru için Özgeçmiş ile aşağıdaki anahtar kelimelerle ilişkili 2 adet çalışmayı “.pdf” formatında ve 10 mb’ı geçmeyecek şekilde team@endustrimirasi.com adresine mail göndermeniz gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: yeniden işlevlendirme (adaptive reuse), endüstri yapıları, müdahale – eklemlenme, kültürel miras, rekonstruksiyon, tarihi çevrede tasarım, infill…

* Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Son başvuru tarihi 22 Şubat 2016 Pazartesi saat 19:00’dır.

Düş Atölyeleri #01 Kasımpaşa Un Fabrikası başvuruları gelen istek üzerine 25 Şubat Perşembe 17.00‘e kadar uzatılmıştır.


Program:

Beş haftalık atölye programı davetli atölye yürütücüleri ile dört ana modülünden oluşmaktadır.

Atölye programı sürecinde; mimar, tasarımcı ve akademisyenlerin konuşmaları yanı sıra sanatçı performansları ve yeniden işlevlendirme (adaptive re-use) proje gezisi yapılacaktır. Son hafta üretilen çalışmaların davetli jüri ile birlikte tartışılacağı bir sunum yapılacak ve takip eden haftalarda ise üretilen projeler yayına hazırlanacaktır.

27 Şubat Cumartesi (11:00 – 17:00) – Kavramsal Çerçeve

5 Mart Cumartesi (11:00 – 17:00) – Kentsel Bağlam

12 Mart Cumartesi (11:00 – 17:00) – Strüktür Atölyesi

19 Mart Cumartesi (11:00 – 17:00) – Sosyal Yaklaşım

26 Mart Cumartesi (13:00 – 17:00) – Davetli Jüri ile beraber final sunumları


Yürütücüler:

Dila Gökalp (Y.Mimar – İTÜ)

Yelta Köm (Y.Mimar – YTÜ)

Marija Milenkoska (Y.Mimar – Unicam Scuola di Architecttura Ascoli Piceno)


Konuşmacılar:

Gencer Emiroğlu (Boğaziçi Üni.)

Kerem Erginoğlu (Y.Mimar, MSGSÜ)

Doç.Dr. Gülsün Tanyeli (Mimar, İTÜ)

Ali Faruk Göksu (Kent Plancısı, ODTÜ)


Etkinlik Mekanı:

Mobilike Reklam Ajansı

Adres: Maslak Mh. Dereboyu Cd. No:6/3 Maslak 34398